foto sccnapoca.ro

COMUNICAT DE PRESĂ – Începerea proiectului “Cale de Rulare paralelă cu pista” Cod SMIS 2014+ 125198

13.03.2020

Începerea proiectului “Cale de rulare paralelă cu pista”Cod SMIS 2014+ 125198

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj, în calitate de beneficiar al fondurilor ne-rambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat în data de 20 decembrie 2019 Contractul de Finanțare Nr. 56/20.12.2019 pentru realizarea proiectului „Cale de rulare paralelă cu pista”.

Prin construirea unei căi de rulare, în acord cu obiectivele de protecție a mediului, proiectul va contribui la obiectivele de creștere a accesibilității și mobilității regio-nale, prin asigurarea infrastructurii necesare deservirii operațiunilor la sol în condiții de siguranță și într-un timp redus, asigurând posibilități de creștere a numărului de frecvențe de operare sau de introducere de noi destinații de călătorie spre alte re-giuni din țară sau din afara țării pentru pasagerii din aria de captare a Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj.
Noua Cale de rulare va determina o fluidizare a mișcărilor aeronavelor la sol și a echipamentelor de handling, ceea ce va conduce la optimizarea timpilor pentru efectuarea operațiunilor de la sol în condiții de siguranță și securitate crescute, asi-gurând-se de asemenea, cadrul optim pentru susținerea traficului de pasageri înre-gistrat în ultima perioadă pe Aeroportul Cluj.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 73.000.651,05 lei, din care valoa-rea cofinanțării UE este de 24.225.110,12 lei.

Pentru proiectul „Cale de rulare paralelă cu pista” – cod SMIS 2014+ 125198 , perioa-da de implementare este de 43 luni, respectiv între data 01.11.2017 și 31.05.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectu-lui înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Pro-gramul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact:

Aeroportul International Avram Iancu Cluj

Str. Traian Vuia, nr. 149, Cod 400397, Cluj-Napoca, România, Tel: +40 (0)264-307 500, +40 (0)264-416 702, Fax: +40 (0)264-416 712, E-mail: office@airportcluj.ro

Vezi și

Aeroportul Cluj a oprit în instanţă schimbarea Consiliului de Administraţie

Aeroportul Internaţional Cluj a câştigat, la Curtea de Apel Cluj, recursul înaintat de Consiliului Județean …